Phân loại bệnh rò hậu môn

05-04-2018
Bởi: admin Có: Bình luận

Bệnh rò hậu môn ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và tinh thần của người bệnh. Do xảy ra tại khu vực nhạy cảm nên nhiều người có tâm lý tự ti, e ngại khi mắc phải căn bệnh này. Vậy bệnh rò hậu môn là gì? Phân loại bệnh rò hậu môn như thế […]

Từ khóa: